Uppsägning av hyreskontrakt

Var vänlig att bekräfta att du vill säga upp ditt hyreskontrakt. Det är en månads skriftlig uppsägningstid. Detta dokument gäller som skriftlig uppsägning.

Var vänlig och läs villkoren

  • Hyresavtalet sägs upp med 1 (en) kalendermånads varsel. Exempel, om du säger upp ditt hyresavtal den 18 Juli så upphör avtalet den sista augusti.
  • Hyrestiden gäller minimum 12 månaders hyra.
  • Har du betalt tur och retur transport kommer vi att kontakta dig för överenskommelse om tidpunkt. Om du själv har hämtat instrumentet skall du själv returnera till en av våra butiker.
  • Utköpserbjudande: Du har efter 12 månaders hyra möjlighet att köpa ut instrumentet med avdrag för 12 månadshyror samt ev. returtransport kostnad.
  • Betalning: Om det finnes en restskuld så sänder vi ut ett kontoutdrag på tidigare inbetalningar så du enkelt kan se vad som saknas.

Uppsägning av hyreskontrakt

Skriv din kontaktinformation

Retur av instrument